مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ILGABCABEX0960503
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 300.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -299700.00
حداکثر قیمت مجاز 300300.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 1000 300
1 1000 324.5
1 2000 300
1 3000 321.5
تعداد حجم قیمت
1 3000 300
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 1000 324.5
1396/04/27 2000 تن 321.5
تاريخ حجم قيمت
1397/02/30 1000 تن 584.2
1397/02/30 1000 تن 580.3
1397/02/03 1000 تن 455.19
1397/02/03 1000 تن 451.21
1397/02/03 1000 تن 451.14
1397/02/03 1000 تن 450.1
1397/02/03 1000 تن 450
1396/12/20 1000 تن 370
1396/12/20 1000 تن 370
1396/10/17 2000 تن 505.5
12345...>>