مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 150
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DLFTZCABEX0960431
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 150
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12554.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8788.00
حداکثر قیمت مجاز 15064.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 150 12550
1 150 12553
1 150 12554
6 150 15064
تعداد حجم قیمت
1 150 12554
تاریخ حجم قیمت
1396/04/26 25 15,064
1396/04/26 25 تن 15,064
1396/04/26 25 15,064
1396/04/26 25 تن 15,064
1396/04/26 25 15,064
1396/04/26 25 تن 15,064
تاريخ حجم قيمت
1396/07/04 25 تن 15,818
1396/07/04 25 تن 15,818
1396/07/04 25 تن 15,818
1396/07/04 25 تن 15,818
1396/07/04 25 تن 15,818
1396/07/04 25 تن 15,818
1396/06/27 25 تن 15,818
1396/06/27 25 تن 15,818
1396/06/27 25 تن 15,818
1396/06/27 25 تن 15,818
12345...>>