مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRESCABEX0960502
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13562.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9494.00
حداکثر قیمت مجاز 14918.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 30 13562
1 150 13562
2 200 13562
1 420 13562
2 500 13562
1 600 13500
1 700 13500
1 1000 13561
تعداد حجم قیمت
1 2000 13562
تاریخ حجم قیمت
1396/04/26 150 13,562
1396/04/26 200 تن 13,562
1396/04/26 500 13,562
1396/04/26 500 تن 13,562
1396/04/26 420 13,562
1396/04/26 200 تن 13,562
1396/04/26 30 13,562
تاريخ حجم قيمت
1397/01/27 190 تن 21,835
1397/01/27 95 تن 21,835
1397/01/27 25 تن 21,835
1397/01/27 95 تن 21,835
1397/01/27 40 تن 21,835
1397/01/27 190 تن 21,835
1397/01/27 25 تن 21,835
1397/01/27 25 تن 21,835
1397/01/27 40 تن 21,835
1397/01/27 60 تن 21,835
12345...>>