مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DREBOFWBEX0960510
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 19269.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13489.00
حداکثر قیمت مجاز 21195.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 3000 13489
تعداد حجم قیمت
1 3000 19269
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/11/30 500 تن 28,464
1396/06/21 500 تن 23,122
1396/05/31 500 تن 20,836
1396/05/31 500 تن 20,836
1396/05/10 500 تن 21,198
1396/04/19 2000 تن 21,195