مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRBACABEX0960501
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13562.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9494.00
حداکثر قیمت مجاز 14918.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 200 13560
1 400 13562
3 500 13560
1 700 13560
1 850 13563
1 1000 13560
1 1000 13562
تعداد حجم قیمت
1 2000 13562
تاریخ حجم قیمت
1396/04/26 850 13,563
1396/04/26 1000 تن 13,562
1396/04/26 150 13,562
تاريخ حجم قيمت
1397/01/21 50 تن 19,850
1397/01/21 700 تن 19,850
1397/01/21 1000 تن 19,850
1397/01/21 1000 تن 19,850
1397/01/21 250 تن 19,850
1396/12/27 400 تن 19,097
1396/12/27 400 تن 19,097
1396/12/27 400 تن 19,097
1396/12/26 500 تن 19,097
1396/12/23 800 تن 19,097
12345...>>