مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2002
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DMTSHCABEX0960501
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2002
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 7843.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 5491.00
حداکثر قیمت مجاز 8627.00
حداقل حجم خرید 11
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 11 7800
1 11 8059
1 22 7800
1 22 8100
1 22 8400
1 44 7914
1 44 8044
1 44 8059
1 55 7843
1 55 7960
1 154 7873
1 220 7959
1 506 8039
1 506 8099
1 1001 8080
1 1012 7843
تعداد حجم قیمت
1 2002 7843
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 22 8,400
1396/04/27 22 تن 8,100
1396/04/27 506 8,099
1396/04/27 1001 تن 8,080
1396/04/27 11 8,059
1396/04/27 44 تن 8,059
1396/04/27 44 8,044
1396/04/27 352 تن 8,039
تاريخ حجم قيمت
1397/03/29 110 تن 14,659
1397/03/29 22 تن 14,577
1397/03/29 11 تن 14,555
1397/03/29 99 تن 14,439
1397/03/29 11 تن 14,400
1397/03/29 77 تن 14,369
1397/03/29 198 تن 14,349
1397/03/29 44 تن 14,279
1397/03/29 22 تن 14,212
1397/03/29 198 تن 14,211
12345...>>