مشاهده اطلاعات نماد : شرکت پلیمر آریاساسول در رینگ داخلی (C3+) برش سه کربنه و سنگین تر

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 221
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DCTASCABEX0960427
نام تولید کننده شرکت پلیمر آریاساسول
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا شرکت پلیمر آریاساسول در رینگ داخلی (C3+) برش سه کربنه و سنگین تر
حجم عرضه 221
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 9058.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 6341.00
حداکثر قیمت مجاز 9963.00
حداقل حجم خرید 17
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 221 9058
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد