مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSTESCABEX0960501
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12060.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8442.00
حداکثر قیمت مجاز 13266.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 12060
2 24000 12060
6 30000 12060
1 120000 12060
تعداد حجم قیمت
1 504000 12060
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 30000 12,060
1396/04/27 30000 لیتر 12,060
1396/04/27 120000 12,060
1396/04/27 24000 لیتر 12,060
1396/04/27 30000 12,060
1396/04/27 30000 لیتر 12,060
1396/04/27 30000 12,060
1396/04/31 24000 لیتر 12,060
1396/04/31 30000 12,060
1396/04/31 12000 لیتر 12,060
تاريخ حجم قيمت
1397/01/26 60000 لیتر 17,723
1397/01/26 12000 لیتر 17,723
1397/01/26 30000 لیتر 17,723
1397/01/22 12000 لیتر 17,723
1397/01/21 12000 لیتر 17,723
1397/01/21 30000 لیتر 17,723
1397/01/21 30000 لیتر 17,723
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
1397/01/21 120000 لیتر 17,723
12345...>>