مشاهده اطلاعات نماد : حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSSESCABEX0960501
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12060.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8442.00
حداکثر قیمت مجاز 13266.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 216000 12060
1 240000 12060
تعداد حجم قیمت
1 504000 12060
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 216000 12,060
1396/04/27 240000 لیتر 12,060
تاريخ حجم قيمت
1397/03/27 24000 لیتر 26,022
1397/03/27 24000 لیتر 26,022
1397/03/27 228000 لیتر 26,022
1397/03/27 228000 لیتر 26,022
1397/03/06 252000 لیتر 26,022
1397/03/06 252000 لیتر 26,022
1397/02/17 84000 لیتر 21,470
1397/02/05 12000 لیتر 21,470
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
12345...>>