مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPEPDFWBEXM960601
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 470.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -469530.00
حداکثر قیمت مجاز 470470.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 1000 420
1 10000 375
تعداد حجم قیمت
1 20000 420
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 1000 420
تاريخ حجم قيمت
1397/01/22 5500 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 400
1397/01/22 5500 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 400
1397/01/22 5500 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 400
1396/04/12 10000 کیلووات بر هر ساعت 400