مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSTESCABEX0960522
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/17
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12756.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8930.00
حداکثر قیمت مجاز 14031.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 12756
2 18000 12756
1 24000 12756
1 30000 8930
7 30000 12756
1 60000 12756
تعداد حجم قیمت
1 504000 12756
تاریخ حجم قیمت
1396/05/17 30000 12,756
1396/05/17 30000 لیتر 12,756
1396/05/17 12000 12,756
1396/05/17 30000 لیتر 12,756
1396/05/17 60000 12,756
1396/05/17 30000 لیتر 12,756
1396/05/17 30000 12,756
1396/05/21 18000 لیتر 12,756
1396/05/21 30000 12,756
1396/05/22 18000 لیتر 12,756
1396/05/22 30000 12,756
1396/05/23 24000 لیتر 12,756
تاريخ حجم قيمت
1397/03/27 60000 لیتر 27,974
1397/03/27 30000 لیتر 27,974
1397/03/27 30000 لیتر 27,974
1397/03/27 60000 لیتر 27,713
1397/03/27 30000 لیتر 27,669
1397/03/27 30000 لیتر 27,552
1397/03/27 30000 لیتر 27,029
1397/03/27 60000 لیتر 27,027
1397/03/27 30000 لیتر 27,027
1397/03/27 30000 لیتر 27,027
12345...>>