مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2004
مرحله توقف مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVESCABEX0960530
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1002
حداکثر حجم عرضه 1002
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 374.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -373626.00
حداکثر قیمت مجاز 374374.00
حداقل حجم خرید 12
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 90 374
تعداد حجم قیمت
1 2004 374
تاریخ حجم قیمت
1396/05/23 90 374
تاريخ حجم قيمت
1396/05/16 90 مترمكعب 356
1396/05/16 300 مترمكعب 356
1396/05/16 720 مترمكعب 356
1396/05/16 888 مترمكعب 356
1396/05/08 150 مترمكعب 350
1396/05/08 54 مترمكعب 350
1396/05/08 1200 مترمكعب 350
1396/05/08 1596 مترمكعب 350
1396/04/27 1002 مترمكعب 352
1396/04/27 510 مترمكعب 345.52
12345...>>