مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2004
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVESCABEX0960530
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1002
حداکثر حجم عرضه 1002
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 374.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -373626.00
حداکثر قیمت مجاز 374374.00
حداقل حجم خرید 12
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 90 374
1 1002 374
تعداد حجم قیمت
1 2004 374
تاریخ حجم قیمت
1396/05/23 90 374
1396/05/29 1002 مترمكعب 374
تاريخ حجم قيمت
1396/09/08 510 مترمكعب 434.2
1396/09/08 300 مترمكعب 434.2
1396/09/08 204 مترمكعب 434.2
1396/09/08 510 مترمكعب 434.2
1396/09/08 144 مترمكعب 434.2
1396/09/08 204 مترمكعب 434.2
1396/09/08 60 مترمكعب 434.2
1396/09/08 66 مترمكعب 434.2
1396/08/30 660 مترمكعب 434.2
1396/08/30 498 مترمكعب 426.5
12345...>>