مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTBCABEX0960528
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/21
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14026.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9819.00
حداکثر قیمت مجاز 15428.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 21 14026
1 50 14026
2 60 14026
2 200 14026
تعداد حجم قیمت
1 600 14026
تاریخ حجم قیمت
1396/05/21 21 14,026
1396/05/21 60 تن 14,026
1396/05/21 200 14,026
1396/05/22 200 تن 14,026
1396/05/22 60 14,026
1396/05/22 50 تن 14,026
تاريخ حجم قيمت
1397/03/12 100 تن 27,170
1397/03/12 150 تن 27,170
1397/03/12 25 تن 27,170
1397/03/12 300 تن 27,170
1397/03/05 25 تن 27,170
1397/03/05 50 تن 27,170
1397/03/05 100 تن 27,170
1397/03/05 50 تن 27,170
1397/03/05 75 تن 27,170
1397/03/05 100 تن 27,170
12345...>>