مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVTBCABEX0960531
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/24
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1800
حداکثر حجم عرضه 600
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 469.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -468531.00
حداکثر قیمت مجاز 469469.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 30 469
1 138 469
1 300 469
تعداد حجم قیمت
1 1800 469
تاریخ حجم قیمت
1396/05/24 30 469
1396/05/24 138 مترمكعب 469
1396/05/24 300 469
تاريخ حجم قيمت
1396/12/21 900 مترمكعب 435
1396/12/21 1800 مترمكعب 432.18
1396/12/21 174 مترمكعب 432.13
1396/12/21 210 مترمكعب 430.14
1396/12/21 300 مترمكعب 428.16
1396/12/21 216 مترمكعب 428.15
1396/11/29 210 مترمكعب 433
1396/11/29 30 مترمكعب 433
1396/11/29 204 مترمكعب 433
1396/11/29 204 مترمكعب 433
12345...>>