مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVTBCABEX0960531
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/24
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1800
حداکثر حجم عرضه 600
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 469.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -468531.00
حداکثر قیمت مجاز 469469.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 30 469
1 138 469
1 300 469
تعداد حجم قیمت
1 1800 469
تاریخ حجم قیمت
1396/05/24 30 469
1396/05/24 138 مترمكعب 469
1396/05/24 300 469
تاريخ حجم قيمت
1396/07/25 30 مترمكعب 481
1396/07/18 30 مترمكعب 482.02
1396/07/18 120 مترمكعب 482.01
1396/07/18 600 مترمكعب 481
1396/07/18 450 مترمكعب 481
1396/07/12 300 مترمكعب 488
1396/07/12 300 مترمكعب 487
1396/07/12 300 مترمكعب 485.3
1396/07/12 150 مترمكعب 485.1
1396/07/12 240 مترمكعب 481.54
12345...>>