مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVSRCABEX0960525
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13170.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9219.00
حداکثر قیمت مجاز 14487.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 2000
تعداد حجم قیمت
2 40000 13170
2 110000 13170
1 200000 13170
1 500000 13000
1 500000 13110
تعداد حجم قیمت
1 500000 13170
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 40000 13,170
1396/05/22 40000 لیتر 13,170
1396/05/22 110000 13,170
1396/05/22 110000 لیتر 13,170
1396/05/22 200000 13,170
تاريخ حجم قيمت
1396/08/24 60000 لیتر 17,411
1396/08/24 60000 لیتر 17,411
1396/08/24 60000 لیتر 17,411
1396/08/24 20000 لیتر 17,411
1396/08/21 60000 لیتر 17,411
1396/08/21 60000 لیتر 17,411
1396/08/21 40000 لیتر 17,411
1396/08/21 40000 لیتر 17,411
1396/08/14 20000 لیتر 16,061
1396/08/14 20000 لیتر 16,061
12345...>>