مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVSRCABEX0960601
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/24
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 465.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -464535.00
حداکثر قیمت مجاز 465465.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 465
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/08/22 40 مترمكعب 476.11
1396/08/22 350 مترمكعب 473.55
1396/08/22 310 مترمكعب 473.21
1396/08/14 250 مترمكعب 466.11
1396/08/14 250 مترمكعب 465.33
1396/08/14 200 مترمكعب 464.22
1396/08/07 150 مترمكعب 446.1
1396/08/07 150 مترمكعب 443.5
1396/07/30 30 مترمكعب 461
1396/07/26 100 مترمكعب 461
12345...>>