مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVSRCABEX0960601
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/24
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 465.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -464535.00
حداکثر قیمت مجاز 465465.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 465
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/05/18 500 مترمكعب 465
1396/05/18 500 مترمكعب 460
1396/05/18 500 مترمكعب 456.56
1396/05/10 240 مترمكعب 416.21
1396/05/10 120 مترمكعب 415.11
1396/05/10 140 مترمكعب 414
1396/05/04 850 مترمكعب 410
1396/05/04 150 مترمكعب 407.25
1396/04/26 1300 مترمكعب 366.98
1396/04/26 200 مترمكعب 366.96
12345...>>