مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DNLSRCRBEX0960525
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 12774.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8942.00
حداکثر قیمت مجاز 14051.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 2000 12774
تعداد حجم قیمت
1 2000 12774
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 2000 12,774
تاريخ حجم قيمت
1396/05/17 4000 تن 12,756
1396/05/04 5000 تن 12,716
1396/04/04 10000 تن 12,238
1396/03/06 10000 تن 13,276
1396/02/20 2000 تن 14,647
1396/01/27 4000 تن 13,559
1395/12/04 2000 تن 15,431
1395/11/11 8000 تن 15,020
1395/10/05 10000 تن 14,066