مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFSRCRBEX0960525
نام تولید کننده شركت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 12520.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8764.00
حداکثر قیمت مجاز 13772.00
حداقل حجم خرید 1000000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100000
تعداد حجم قیمت
1 1000000 12520
تعداد حجم قیمت
1 1000000 12520
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 1000000 12,520
تاريخ حجم قيمت
1396/05/17 2000000 لیتر 12,520
1396/05/04 4000000 لیتر 12,520
1396/04/14 3000000 لیتر 11,837
1396/03/22 2000000 لیتر 13,032
1396/03/06 1000000 لیتر 13,032
1396/02/19 2000000 لیتر 13,871
1396/01/27 2000000 لیتر 12,509
1395/12/04 5000000 لیتر 14,094
1395/11/16 5000000 لیتر 13,641
1395/10/22 5000000 لیتر 13,184