مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFSRCRBEX0960525
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 12520.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8764.00
حداکثر قیمت مجاز 13772.00
حداقل حجم خرید 1000000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100000
تعداد حجم قیمت
1 1000000 12520
تعداد حجم قیمت
1 1000000 12520
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 1000000 12,520
تاريخ حجم قيمت
1397/04/25 1000000 لیتر 22,122
1397/04/13 2000000 لیتر 22,122
1397/04/06 1000000 لیتر 22,122
1397/03/28 2500000 لیتر 23,220
1397/03/21 3700000 لیتر 23,220
1397/03/13 3600000 لیتر 23,220
1397/02/04 2000000 لیتر 21,073
1396/12/22 2100000 لیتر 16,926
1396/12/14 2000000 لیتر 16,926
1396/12/09 1000000 لیتر 16,926
1234