مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری INPSRCABEX0960601
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/24
نام تجاری کالا نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 409.41
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -409000.59
حداکثر قیمت مجاز 409819.41
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 409.41
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/05/30 20 تن 409.41