مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFSRCABEX0960525
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12520.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8764.00
حداکثر قیمت مجاز 13772.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 200000 12520
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/09/26 100000 لیتر 16,264
1396/09/21 120000 لیتر 16,264
1396/09/19 120000 لیتر 16,264
1396/08/02 120000 لیتر 14,861
1396/07/11 100000 لیتر 14,462
1396/06/26 80000 لیتر 13,509
1396/06/26 120000 لیتر 13,509
1396/05/02 100000 لیتر 12,520
1396/04/13 120000 لیتر 11,837
1396/04/12 80000 لیتر 11,837
12345...>>