مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFSRCABEX0960525
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12520.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8764.00
حداکثر قیمت مجاز 13772.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 200000 12520
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/04/27 20000 لیتر 22,122
1397/04/27 60000 لیتر 22,122
1397/04/27 920000 لیتر 22,122
1397/04/24 1000000 لیتر 22,122
1397/04/20 20000 لیتر 22,122
1397/04/20 20000 لیتر 22,122
1397/04/20 320000 لیتر 22,122
1397/04/20 320000 لیتر 22,122
1397/04/20 320000 لیتر 22,122
1397/04/17 340000 لیتر 22,122
12345...>>