مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRSRCABEX0960525
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13605.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9524.00
حداکثر قیمت مجاز 14965.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 13600
2 20 13605
1 20 13607
3 40 13605
2 120 13605
تعداد حجم قیمت
1 200 13605
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 20 13,607
1396/05/22 20 تن 13,605
1396/05/22 40 13,605
1396/05/22 20 تن 13,605
1396/05/22 40 13,605
1396/05/22 40 تن 13,605
1396/05/22 20 13,605
تاريخ حجم قيمت
1396/07/24 40 تن 15,133
1396/07/24 40 تن 15,133
1396/07/24 420 تن 15,133
1396/07/03 100 تن 15,550
1396/07/03 60 تن 15,239
1396/07/03 40 تن 15,238
1396/06/26 100 تن 14,376
1396/06/26 100 تن 14,324
1396/06/20 60 تن 13,253
1396/06/20 60 تن 13,253
12345...>>