مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRSRCABEX0960525
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13605.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9524.00
حداکثر قیمت مجاز 14965.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 13600
2 20 13605
1 20 13607
3 40 13605
2 120 13605
تعداد حجم قیمت
1 200 13605
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 20 13,607
1396/05/22 20 تن 13,605
1396/05/22 40 13,605
1396/05/22 20 تن 13,605
1396/05/22 40 13,605
1396/05/22 40 تن 13,605
1396/05/22 20 13,605
تاريخ حجم قيمت
1397/04/26 100 تن 27,253
1397/04/26 100 تن 27,253
1397/04/26 800 تن 27,253
1397/04/23 20 تن 27,253
1397/04/23 60 تن 27,253
1397/04/23 500 تن 27,253
1397/04/23 700 تن 27,253
1397/04/23 220 تن 27,253
1397/04/20 100 تن 27,253
1397/04/20 40 تن 27,253
12345...>>