مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 700
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DNPSRCABEX0960525
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 200
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12774.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8942.00
حداکثر قیمت مجاز 14051.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 40 12774
1 60 12774
1 80 12774
تعداد حجم قیمت
1 500 12774
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 60 12,774
1396/05/22 80 تن 12,774
1396/05/24 40 12,774
تاريخ حجم قيمت
1396/06/28 1500 تن 13,904
1396/06/04 1000 تن 13,719
1396/05/29 700 تن 12,817
1396/05/16 1000 تن 12,752
1395/07/25 40 تن 11,162
1395/04/22 20 تن 11,622
1394/09/03 100 تن 11.787 میلیون
1394/08/11 300 مترمكعب 9,064
1394/07/27 200 مترمكعب 8,413
1394/07/27 200 مترمكعب 8,413
12