مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTBCABEX0960627
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/20
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14250.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9975.00
حداکثر قیمت مجاز 15675.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 50 14200
3 50 14250
2 100 14250
1 300 14200
تعداد حجم قیمت
1 600 14250
تاریخ حجم قیمت
1396/06/20 50 14,250
1396/06/20 50 تن 14,250
1396/06/20 100 14,250
1396/06/20 100 تن 14,250
1396/06/20 50 14,250
تاريخ حجم قيمت
1397/03/12 100 تن 27,170
1397/03/12 150 تن 27,170
1397/03/12 25 تن 27,170
1397/03/12 300 تن 27,170
1397/03/05 25 تن 27,170
1397/03/05 50 تن 27,170
1397/03/05 100 تن 27,170
1397/03/05 50 تن 27,170
1397/03/05 75 تن 27,170
1397/03/05 100 تن 27,170
12345...>>