مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 192000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSTABCABEX0960629
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/22
نام تجاری کالا حلال 410 پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 192000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13763.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9635.00
حداکثر قیمت مجاز 15139.00
حداقل حجم خرید 6000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 13763
تعداد حجم قیمت
1 192000 13763
تاریخ حجم قیمت
1396/06/22 30000 13,763
تاريخ حجم قيمت
1396/11/04 30000 لیتر 18,153
1396/10/20 36000 لیتر 16,816
1396/10/06 30000 لیتر 16,816
1396/09/22 24000 لیتر 16,571
1396/09/08 24000 لیتر 16,571
1396/08/24 36000 لیتر 15,139
1396/08/10 12000 لیتر 15,359
1396/08/10 24000 لیتر 15,139
1396/07/26 30000 لیتر 15,351
1396/07/26 6000 لیتر 14,959
12345...>>