مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRESCABEX0960629
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/22
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14250.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9975.00
حداکثر قیمت مجاز 15675.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 100 14250
1 200 14250
1 1000 14250
تعداد حجم قیمت
1 2000 14250
تاریخ حجم قیمت
1396/06/22 1000 14,250
1396/06/22 100 تن 14,250
1396/06/25 200 14,250
تاريخ حجم قيمت
1397/03/20 295 تن 29,887
1397/03/20 130 تن 29,887
1397/03/20 60 تن 29,887
1397/03/20 295 تن 29,887
1397/03/20 295 تن 29,887
1397/03/20 300 تن 29,887
1397/03/20 30 تن 29,887
1397/03/20 595 تن 29,887
1397/01/27 190 تن 21,835
1397/01/27 95 تن 21,835
12345...>>