مشاهده اطلاعات نماد : گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIPBECABEX0960628
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/25
نام تجاری کالا گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 17691.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12384.00
حداکثر قیمت مجاز 19460.00
حداقل حجم خرید 10
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 17691
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/08/20 10 تن 22,067
1396/04/17 10 تن 13,731
1395/11/23 10 تن 18,420
1395/09/28 200 تن 13,922
1395/08/08 1000 تن 11,571
1395/08/01 100 تن 11,571
1395/06/20 1000 تن 9,769
1395/05/13 10 تن 9,814
1394/11/28 10 تن 10,815
1394/07/22 10 تن 10,505
12