مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIGBECABEX0960628
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/25
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 18281.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12797.00
حداکثر قیمت مجاز 20109.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
2 20 18281
تعداد حجم قیمت
1 1000 18281
تاریخ حجم قیمت
1396/06/25 20 18,281
1396/06/25 20 تن 18,281
تاريخ حجم قيمت
1396/08/27 20 تن 22,332
1396/08/27 100 تن 22,332
1396/08/27 30 تن 22,332
1396/08/20 100 تن 22,220
1396/08/20 100 تن 22,220
1396/08/20 20 تن 22,220
1396/08/13 40 تن 22,082
1396/08/13 100 تن 22,082
1396/08/13 20 تن 22,082
1396/08/06 30 تن 22,038
12345...>>