مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 220
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPTKSCABEX0960629
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/25
نام تجاری کالا پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 220
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 27679.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19376.00
حداکثر قیمت مجاز 30446.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
2 220 30446
تعداد حجم قیمت
1 220 27679
تاریخ حجم قیمت
1396/06/25 110 30,446
1396/06/25 110 تن 30,446
تاريخ حجم قيمت
1397/03/27 88 تن 53,220
1397/03/27 88 تن 53,220
1397/03/27 22 تن 53,220
1397/03/27 88 تن 53,220
1397/03/12 132 تن 53,220
1397/03/12 132 تن 53,220
1397/03/12 132 تن 53,220
1397/03/12 22 تن 53,220
1397/02/24 198 تن 54,509
1397/02/24 88 تن 54,509
12345...>>