مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ILGABCABEX0960703
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/27
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 455.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -454545.00
حداکثر قیمت مجاز 455455.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 1000 380
1 1000 390
1 1000 458
1 1000 459
1 1000 473.9
1 1000 491
1 1000 511
1 2000 455
تعداد حجم قیمت
1 2000 455
تاریخ حجم قیمت
1396/06/27 1000 511
1396/06/27 1000 تن 491
تاريخ حجم قيمت
1396/10/17 2000 تن 505.5
1396/05/18 1000 تن 529
1396/05/18 1000 تن 517
1396/04/27 1000 تن 324.5
1396/04/27 2000 تن 321.5
1396/04/14 2000 تن 316.7
1396/03/10 2000 تن 307
1396/03/10 1000 تن 307
1396/02/17 1000 تن 333.34
1396/02/17 1000 تن 330
12345...>>