مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSZESCABEX0960723
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/18
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14870.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10409.00
حداکثر قیمت مجاز 16357.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 12000 14870
1 18000 14870
3 30000 14870
1 120000 14870
تعداد حجم قیمت
1 504000 14870
تاریخ حجم قیمت
1396/07/18 30000 14,870
1396/07/18 18000 لیتر 14,870
1396/07/18 30000 14,870
1396/07/18 12000 لیتر 14,870
1396/07/18 30000 14,870
1396/07/18 120000 لیتر 14,870
1396/07/23 12000 14,870
تاريخ حجم قيمت
1397/03/27 30000 لیتر 26,265
1397/03/27 60000 لیتر 26,265
1397/03/27 60000 لیتر 26,265
1397/03/27 30000 لیتر 26,265
1397/03/27 18000 لیتر 26,265
1397/03/27 60000 لیتر 26,265
1397/03/27 18000 لیتر 26,265
1397/03/27 30000 لیتر 26,265
1397/03/27 30000 لیتر 26,265
1397/03/27 12000 لیتر 26,265
12345...>>