مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSOSZCABEX0960725
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/19
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 11310.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 7917.00
حداکثر قیمت مجاز 12441.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 6
تعداد حجم قیمت
1 1000 11300
4 1000 11310
تعداد حجم قیمت
1 5000 11310
تاریخ حجم قیمت
1396/07/19 1000 11,310
1396/07/19 1000 تن 11,310
1396/07/19 1000 11,310
1396/07/19 1000 تن 11,310
تاريخ حجم قيمت
1396/09/14 500 تن 13,207
1396/09/14 250 تن 13,207
1396/09/14 6 تن 13,207
1396/09/08 52 تن 13,207
1396/09/08 24 تن 13,207
1396/08/24 450 تن 12,413
1396/08/24 1000 تن 12,329
1396/08/24 1000 تن 12,299
1396/08/24 1000 تن 12,279
1396/08/24 750 تن 12,271
12345