مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ILGABCABEX0960729
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 480.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -479520.00
حداکثر قیمت مجاز 480480.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 1000 400
تعداد حجم قیمت
1 4000 480
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/02/30 1000 تن 584.2
1397/02/30 1000 تن 580.3
1397/02/03 1000 تن 455.19
1397/02/03 1000 تن 451.21
1397/02/03 1000 تن 451.14
1397/02/03 1000 تن 450.1
1397/02/03 1000 تن 450
1396/12/20 1000 تن 370
1396/12/20 1000 تن 370
1396/10/17 2000 تن 505.5
12345...>>