مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISFSRCABEX0960730
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 447.14
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -446692.86
حداکثر قیمت مجاز 447587.14
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 200 447.14
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/06/22 30 مترمكعب 427.21
1396/05/30 200 مترمكعب 400.88
1396/05/24 30 مترمكعب 402.32
1396/05/18 30 مترمكعب 402.32