مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVSRCABEX0960730
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 461.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -460539.00
حداکثر قیمت مجاز 461461.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 60 461
1 140 461
1 200 461
تعداد حجم قیمت
1 200 461
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 60 461
1396/07/22 140 مترمكعب 461
تاريخ حجم قيمت
1396/08/22 40 مترمكعب 476.11
1396/08/22 350 مترمكعب 473.55
1396/08/22 310 مترمكعب 473.21
1396/08/14 250 مترمكعب 466.11
1396/08/14 250 مترمكعب 465.33
1396/08/14 200 مترمكعب 464.22
1396/08/07 150 مترمكعب 446.1
1396/08/07 150 مترمكعب 443.5
1396/07/30 30 مترمكعب 461
1396/07/26 100 مترمكعب 461
12345...>>