مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIGBECABEX0960725
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 21603.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15123.00
حداکثر قیمت مجاز 23763.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
2 20 21603
1 40 21603
1 100 21603
1 200 21603
تعداد حجم قیمت
1 1000 21603
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 200 21,603
1396/07/22 20 تن 21,603
1396/07/22 20 21,603
1396/07/22 100 تن 21,603
1396/07/22 40 21,603
تاريخ حجم قيمت
1396/11/14 20 تن 24,433
1396/11/14 30 تن 24,433
1396/11/14 100 تن 24,433
1396/11/07 100 تن 23,947
1396/10/30 20 تن 23,650
1396/10/30 100 تن 23,650
1396/10/30 200 تن 23,650
1396/10/30 20 تن 23,650
1396/10/23 30 تن 23,307
1396/10/23 100 تن 23,307
12345...>>