مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIGBECABEX0960725
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 21603.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15123.00
حداکثر قیمت مجاز 23763.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
2 20 21603
1 40 21603
1 100 21603
1 200 21603
تعداد حجم قیمت
1 1000 21603
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 200 21,603
1396/07/22 20 تن 21,603
1396/07/22 20 21,603
1396/07/22 100 تن 21,603
1396/07/22 40 21,603
تاريخ حجم قيمت
1397/03/12 200 تن 19,952
1397/03/12 200 تن 19,952
1397/03/12 20 تن 19,952
1397/03/05 20 تن 20,678
1397/03/05 30 تن 20,678
1397/03/05 150 تن 20,678
1397/02/29 100 تن 19,511
1397/02/29 200 تن 19,511
1397/02/22 20 تن 19,260
1397/02/22 100 تن 19,248
12345...>>