مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCBECABEX0960725
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 11947.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8363.00
حداکثر قیمت مجاز 13141.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 242 11947
1 264 11947
تعداد حجم قیمت
1 506 11947
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 264 11,947
1396/07/22 242 تن 11,947
تاريخ حجم قيمت
1396/12/19 198 تن 15,220
1396/12/19 198 تن 15,220
1396/12/19 110 تن 15,220
1396/07/29 22 تن 12,120
1396/07/29 110 تن 12,120
1396/07/29 88 تن 12,120
1396/07/15 110 تن 12,007
1396/07/15 22 تن 12,007
1396/07/15 132 تن 12,007
1396/07/15 242 تن 12,007
12345...>>