مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISOSZPRRFB0960814
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل فوب بندرعباس
تاریخ عرضه 1396/07/23
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه 0.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -999.00
حداکثر قیمت مجاز 1001.00
حداقل حجم خرید 5000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 20000 0
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد