مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2400000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVTBCABEX0960729
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1800000
حداکثر حجم عرضه 600000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 16656.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11660.00
حداکثر قیمت مجاز 18321.00
حداقل حجم خرید 6000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 24000 16656
2 30000 16656
3 90000 16656
1 150000 16656
1 180000 16656
1 204000 16656
1 270000 16656
1 510000 16650
1 510000 16656
تعداد حجم قیمت
1 2400000 16656
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 30000 16,656
1396/07/22 150000 لیتر 16,656
1396/07/22 90000 16,656
1396/07/22 204000 لیتر 16,656
1396/07/22 180000 16,656
1396/07/22 270000 لیتر 16,656
1396/07/22 90000 16,656
1396/07/23 30000 لیتر 16,656
1396/07/24 24000 16,656
تاريخ حجم قيمت
1397/06/24 150000 لیتر 60,399
1397/06/24 30000 لیتر 60,019
1397/06/24 30000 لیتر 59,333
1397/06/24 120000 لیتر 59,299
1397/06/24 300000 لیتر 59,159
1397/06/24 120000 لیتر 59,159
1397/06/24 150000 لیتر 58,999
1397/06/24 300000 لیتر 58,888
1397/06/24 120000 لیتر 58,779
1397/06/24 300000 لیتر 58,777
12345...>>