مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DISTBCABEX0960729
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13100.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9170.00
حداکثر قیمت مجاز 14410.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 40 13100
2 50 13100
1 100 13100
تعداد حجم قیمت
1 600 13100
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 50 13,100
1396/07/22 40 تن 13,100
1396/07/26 100 13,100
1396/07/26 50 تن 13,100
تاريخ حجم قيمت
1397/04/04 100 تن 23,001
1397/04/04 200 تن 22,989
1397/04/04 200 تن 22,985
1397/04/04 92 تن 22,884
1397/04/04 200 تن 22,884
1397/04/04 69 تن 22,884
1397/04/04 139 تن 22,884
1397/03/28 50 تن 25,095
1397/03/27 25 تن 25,095
1397/03/27 150 تن 25,095
12345...>>