مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 402
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0960729
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 402
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14462.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10124.00
حداکثر قیمت مجاز 15908.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 402 14462
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/06/25 120 مترمكعب 58,009
1397/06/25 210 مترمكعب 47,023
1397/06/25 210 مترمكعب 46,023
1397/06/25 210 مترمكعب 45,023
1397/06/25 210 مترمكعب 44,023
1397/06/25 210 مترمكعب 43,523
1397/06/25 30 مترمكعب 43,023
1397/06/20 1200 مترمكعب 60,009
1397/05/06 30 مترمكعب 23,670
1397/05/06 1170 مترمكعب 23,029
12345...>>