مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTHCABEX0960725
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 15601.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10921.00
حداکثر قیمت مجاز 17161.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 48 15601
3 50 15601
1 150 15000
2 150 15601
2 200 15601
1 300 15000
1 400 15601
تعداد حجم قیمت
1 1000 15601
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 48 15,601
1396/07/22 50 تن 15,601
1396/07/22 200 15,601
1396/07/22 150 تن 15,601
1396/07/22 50 15,601
1396/07/22 50 تن 15,601
1396/07/22 48 15,601
1396/07/22 400 تن 15,601
تاريخ حجم قيمت
1397/03/30 1000 تن 27,170
1397/03/28 100 تن 27,170
1397/03/28 200 تن 27,170
1397/03/28 200 تن 27,170
1397/03/28 1500 تن 27,170
1397/03/20 2000 تن 29,887
1397/03/06 139 تن 29,887
1397/03/06 166 تن 29,887
1397/03/06 100 تن 29,887
1397/03/06 498 تن 29,887
12345...>>