مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTHCABEX0960725
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 15601.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10921.00
حداکثر قیمت مجاز 17161.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 48 15601
3 50 15601
1 150 15000
2 150 15601
2 200 15601
1 300 15000
1 400 15601
تعداد حجم قیمت
1 1000 15601
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 48 15,601
1396/07/22 50 تن 15,601
1396/07/22 200 15,601
1396/07/22 150 تن 15,601
1396/07/22 50 15,601
1396/07/22 50 تن 15,601
1396/07/22 48 15,601
1396/07/22 400 تن 15,601
تاريخ حجم قيمت
1396/07/10 500 تن 15,601
1396/07/10 72 تن 15,601
1396/07/10 60 تن 15,601
1396/07/10 368 تن 15,601
1396/07/04 40 تن 15,601
1396/07/04 40 تن 15,601
1396/07/04 40 تن 15,601
1396/07/04 880 تن 15,601
1396/06/29 1450 تن 14,530
1396/06/26 50 تن 14,700
12345...>>