مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTHCABEX0960725
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 15601.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10921.00
حداکثر قیمت مجاز 17161.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 48 15601
3 50 15601
1 150 15000
2 150 15601
2 200 15601
1 300 15000
1 400 15601
تعداد حجم قیمت
1 1000 15601
تاریخ حجم قیمت
1396/07/22 48 15,601
1396/07/22 50 تن 15,601
1396/07/22 200 15,601
1396/07/22 150 تن 15,601
1396/07/22 50 15,601
1396/07/22 50 تن 15,601
1396/07/22 48 15,601
1396/07/22 400 تن 15,601
تاريخ حجم قيمت
1397/06/27 100 تن 53,823
1397/06/27 100 تن 53,009
1397/06/27 90 تن 53,000
1397/06/27 100 تن 52,411
1397/06/27 50 تن 52,009
1397/06/27 100 تن 51,799
1397/06/27 75 تن 51,559
1397/06/27 2385 تن 51,111
1397/06/21 1000 تن 51,033
1397/06/21 1000 تن 49,033
12345...>>