مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7968: 956200:-114744035
نماد تجاری DISTBCABEX0961023
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/16
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 15479.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10836.00
حداکثر قیمت مجاز 17026.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 15479
1 50 15479
1 200 15479
تعداد حجم قیمت
1 600 15479
تاریخ حجم قیمت
1396/10/16 50 15,479
1396/10/19 200 تن 15,479
1396/10/20 20 15,479
تاريخ حجم قيمت
1397/09/18 75 تن 41,165
1397/09/17 200 تن 41,165
1397/09/17 50 تن 41,165
1397/09/17 70 تن 41,165
1397/09/17 25 تن 41,165
1397/09/10 50 تن 47,203
1397/09/10 60 تن 47,203
1397/09/10 23 تن 47,203
1397/09/10 50 تن 47,203
1397/09/06 50 تن 47,203
12345...>>