مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTBCABEX0961023
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/16
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 18435.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12905.00
حداکثر قیمت مجاز 20278.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 150 18435
تعداد حجم قیمت
1 1000 18435
تاریخ حجم قیمت
1396/10/16 150 18,435
تاريخ حجم قيمت
1397/06/27 30 تن 50,109
1397/06/27 50 تن 50,009
1397/06/27 200 تن 49,779
1397/06/27 100 تن 49,669
1397/06/27 100 تن 49,669
1397/06/27 100 تن 49,669
1397/06/27 100 تن 49,309
1397/06/27 320 تن 48,779
1397/06/24 50 تن 59,613
1397/06/24 50 تن 59,313
12345...>>