مشاهده اطلاعات نماد : پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7968: 956200:-114744039
نماد تجاری DPPSZCABEX0961025
نام تولید کننده پالايش نفت امام خميني شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/20
نام تجاری کالا پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 24378.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17065.00
حداکثر قیمت مجاز 26815.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 500 24378
تعداد حجم قیمت
1 2000 24378
تاریخ حجم قیمت
1396/10/20 500 24,378
تاريخ حجم قيمت
1397/07/09 1000 تن 38,097
1397/05/17 500 تن 37,894
1397/02/29 500 تن 32,172
1397/02/10 500 تن 32,172
1397/01/20 1000 تن 28,352
1397/01/20 500 تن 28,352
1396/12/16 500 تن 29,133
1396/08/30 500 تن 20,762
1396/07/25 500 تن 21,873
1396/06/21 500 تن 18,433
12