مشاهده اطلاعات نماد : پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPPSZCABEX0961025
نام تولید کننده پالايش نفت امام خميني شازند
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/20
نام تجاری کالا پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 24378.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17065.00
حداکثر قیمت مجاز 26815.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 500 24378
تعداد حجم قیمت
1 2000 24378
تاریخ حجم قیمت
1396/10/20 500 24,378
تاريخ حجم قيمت
1396/08/30 500 تن 20,762
1396/07/25 500 تن 21,873
1396/06/21 500 تن 18,433
1395/12/18 1000 تن 18,699
1395/10/27 500 تن 15,771
1395/10/27 40 تن 15,771
1395/05/26 600 تن 12,041
1395/02/26 2000 تن 11,403
1395/01/22 500 تن 10,916
1395/01/22 500 تن 9,930
12