مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7968: 956199:-114743927
نماد تجاری DSOSZCABEX0961025
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/20
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 13346.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9343.00
حداکثر قیمت مجاز 14680.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 6
تعداد حجم قیمت
1 12 13346
1 120 13346
1 225 13346
تعداد حجم قیمت
1 5000 13346
تاریخ حجم قیمت
1396/10/20 12 13,346
1396/10/20 225 مترمكعب 13,346
1396/10/20 120 13,346
تاريخ حجم قيمت
1397/09/05 600 مترمكعب 39,635
1397/09/05 300 مترمكعب 39,635
1397/09/05 198 مترمكعب 39,635
1397/09/05 250 مترمكعب 39,635
1397/09/05 250 مترمكعب 39,635
1397/09/05 504 مترمكعب 39,635
1397/08/23 500 مترمكعب 47,625
1397/08/23 1000 مترمكعب 47,625
1397/08/23 1248 مترمكعب 47,625
1397/08/23 1000 مترمكعب 47,625
12345...>>