مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSOSZCABEX0961025
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/20
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13346.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9343.00
حداکثر قیمت مجاز 14680.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 6
تعداد حجم قیمت
1 12 13346
1 120 13346
1 225 13346
تعداد حجم قیمت
1 5000 13346
تاریخ حجم قیمت
1396/10/20 12 13,346
1396/10/20 225 مترمكعب 13,346
1396/10/20 120 13,346
تاريخ حجم قيمت
1397/06/27 400 مترمكعب 47,247
1397/06/27 400 مترمكعب 46,666
1397/06/27 1200 مترمكعب 46,621
1397/06/26 450 مترمكعب 18,887
1397/06/26 800 مترمكعب 18,887
1397/06/26 300 مترمكعب 18,887
1397/06/26 450 مترمكعب 18,887
1397/06/18 700 مترمكعب 25,029
1397/06/18 800 مترمكعب 25,029
1397/05/23 1000 مترمكعب 19,456
12345...>>