مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ILBKSCABEX0961101
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 481.65
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -481168.35
حداکثر قیمت مجاز 482131.65
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
1 506 481.65
تعداد حجم قیمت
1 506 481.65
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 506 481.65
تاريخ حجم قيمت
1396/05/30 22 تن 380
1396/05/30 88 تن 380