مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCBEFWBEX0961107
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 14931.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10452.00
حداکثر قیمت مجاز 16424.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 110 14931
3 132 14931
تعداد حجم قیمت
1 506 14931
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 110 14,931
1396/10/23 132 تن 14,931
1396/10/23 132 14,931
1396/10/23 132 تن 14,931
تاريخ حجم قيمت
1396/10/16 110 تن 14,246
1396/10/16 110 تن 14,246
1396/10/16 110 تن 14,246
1396/10/16 110 تن 14,246
1396/10/16 66 تن 14,246
1396/10/09 154 تن 14,231
1396/10/09 352 تن 14,231
1396/10/02 308 تن 14,060
1396/10/02 198 تن 14,060
1396/09/25 506 تن 13,788
12345