مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFSRCRBEX0961026
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده
حجم عرضه 2500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 16504.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11553.00
حداکثر قیمت مجاز 18154.00
حداقل حجم خرید 1000000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100000
تعداد حجم قیمت
1 2500000 16504
تعداد حجم قیمت
1 2500000 16504
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 2500000 16,504
تاريخ حجم قيمت
1396/12/22 2100000 لیتر 16,926
1396/12/14 2000000 لیتر 16,926
1396/12/09 1000000 لیتر 16,926
1396/11/29 2000000 لیتر 17,817
1396/11/16 2000000 لیتر 17,817
1396/11/03 3000000 لیتر 17,817
1396/10/13 3500000 لیتر 16,504
1396/10/09 3500000 لیتر 16,504
1396/09/28 1500000 لیتر 16,264
1396/09/20 2200000 لیتر 16,264
1234