مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7964: 955716:-114685922
نماد تجاری DNLSRCRBEX0961026
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 19632.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13743.00
حداکثر قیمت مجاز 21595.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 2000 19632
تعداد حجم قیمت
1 2000 19632
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 2000 19,632
تاريخ حجم قيمت
1396/10/13 2000 تن 19,507
1396/10/09 1550 تن 19,497
1396/09/28 1000 تن 19,116
1396/09/20 1550 تن 18,975
1396/09/07 1650 تن 18,867
1396/08/27 3000 تن 16,990
1396/08/20 1400 تن 16,946
1396/07/25 5000 تن 15,597
1396/07/17 1700 تن 15,524
1396/07/11 2400 تن 15,141
123