مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DISTBCABEX0961030
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 15479.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10836.00
حداکثر قیمت مجاز 17026.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600 15479
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/12/22 50 تن 16,037
1396/12/21 200 تن 16,037
1396/12/20 40 تن 16,037
1396/12/19 100 تن 16,037
1396/12/19 50 تن 16,037
1396/12/19 40 تن 16,037
1396/12/16 100 تن 16,037
1396/12/16 50 تن 16,037
1396/12/16 50 تن 16,037
1396/12/15 100 تن 16,037
12345...>>